Kategoriarkiv: Politik

Skrivekridtet

I kridthavet levede milliarder af mikroskopiske alger kaldet kokkolithoforider.

De dannede små runde kalkplader, som de pakkede sig ind i, lidt som at forestille sig
en fodbold, man pakker ind i tallerkner, bare i mikroskopisk størrelse.

De enkelte kalkplader kaldes kokkolitter, og når algerne døde, sank kalkpladerne langsomt ned til havbunden.

Gennem de millioner af år, kridthavet eksisterede, blev der langsomt opbygget flere hundrede meter tykke lag af kridtslam på havbunden. Med tiden hærdnede dette til den bjergart, vi i dag kalder skrivekridt, og som har givet navn til hele den geologiske tidsperiode Kridttiden.

Skrivekridtet kan vi i dag se flere steder i Nordeuropa, blandt andet ved de enorme hvide klipper i Dover i det sydlige England, ved de spektakulære kystklinter på den nordtyske ø Rügen, og i flere kridtbrud i det sydlige Sverige, Holland og Belgien.

I Danmark kan skrivekridtet bedst ses ved de flotte kystklinter på Stevns og Møn i det østlige Danmark, men det kan også opleves ved flere mindre lokaliteter i det nordlige Nordjylland, dog mest i kridtbrud.

Belemnitter

Belemnitida (or the belemnite) is an extinct order of squid-like cephalopods that existed from the Late Triassic to Late Cretaceous. Unlike squid, belemnites had an internal skeleton that made up the cone. The parts are, from the arms-most to the tip: the tongue-shaped pro-ostracum, the conical phragmocone, and the pointy guard. The calcitic guard is the most common belemnite remain. Belemnites, in life, are thought to have had 10 hooked arms and a pair of fins on the guard. The chitinous hooks were usually no bigger than 5 mm (0.20 in), though a belemnite could have had between 100 and 800 hooks in total, using them to stab and hold onto prey.

Belemnites were an important food source for many Mesozoic marine creatures, both the adults and the planktonic juveniles, and likely played an important role in restructuring marine ecosystems after the Triassic–Jurassic extinction event. They may have laid between 100 and 1,000 eggs. Some species may have been adapted to speed and swam in the turbulent open ocean, whereas others resided in the calmer littoral zone (nearshore) and fed off the seafloor. The largest belemnite known, Megateuthis elliptica, had guards of 60 to 70 cm (24 to 28 in).

Belemnites were coleoids, a group that includes squid and octopuses, and are often grouped into the superorder Belemnoidea, though the higher classification of cephalopods is volatile and there is no clear consensus how belemnites are related to modern coleoids. Guards can give information on the climate, habitat, and the carbon cycle of the ancient waters they inhabited. Guards have been found since antiquity and have become part of folklore.

Charlotte Bisserup Bechfeldt (V) – en ildsjæl hos Venstre

Charlotte Bisserup Bechfeldt stiller op for Venstre i Vordingborgkredsen i Sjællands storkreds. Hun er en energisk kvinde, som brænder for sit lokalområde og vil kæmpe for Sjælland som en helhed, omsorg for den enkelte patient og afskaffelsen af papirnusseriet. Det er tre områder, der er helt centrale for væksten i området.

Tekst: Niels Sawman Brandt (V)
Kampagnefoto

27 år er Charlotte, men det skal man ikke lade sig snyde af. Hun er skarp og vidende, og de egenskaber demonstrerer hun i høj grad under valgkampen, som hun fører i Sydsjælland. Her besøger hun virksomheder, institutioner, skoler og deltager i vælgermøder. Det bliver hurtigt en arbejdsdag på 16 timer.

Charlotte er født og opvokset i Ørslev med forældre, der begge er ansat i Forsvaret. Det gav hende en god ballast af ordentlighed. Hun lærte tidligt, at man skal behandle hinanden med respekt, og at man skal behandle andre, som man gerne selv vil behandles. Ved spisebordet blev der ikke talt meget om politik, men Charlotte lærte hurtigt, at hvis man ville vide noget, så skulle man spørge.

Jeg er meget nysgerrig på, om ting kan gøres på andre måder. Derhjemme var jeg præget af, at begge mine forældre i perioder var udsendt til internationale missioner og senere min bror. Det gav mig en stærk følelse af, at skulle gøre en forskel i livet, og hjælpe folk med at få et bedre og friere liv.

Den centrale værdi i Charlotte liv er, at mennesker skal have frihed til at gøre, som de vil. For Charlotte er det også velfærd. Hun vil gerne kendes som ”den ordentlige” politiker. Derfor har hun prioriteret at møde mennesker, hvor de er. Der hvor de arbejder – i institutioner, i virksomheder, i skoler og alle andre steder, hvor danskerne i Sydsjælland tjener til dagen og vejen.

Jeg vil gerne sætte mig ind i de udfordringer, som folk har i hverdagen. Udfordringerne som pædagog, lærer, sygeplejerske, læge, og hvor jeg ellers har mødt folk. Jeg ser det også som en vigtig opgave for mig at få mulighed for at føre livet fra provinsen ind i folketinget, og få de øvrige politikere til at forstå danskernes virkelige liv og udfordringer.

Københavnerne skal have helhedsforståelse
Charlotte ser Sjælland som en helhed. En helhed, der består af en hovedstad og den omgivende provins. I hendes verden er det afgørende, at de to områder bindes sammen til en velsmurt helhed.

Sjælland er så meget mere end København, Jeg er klar over, at det er en kæmpeudfordring at få de to områder til at smelte sammen, men for mig er det den eneste rigtige ting at gøre. I provinsen er det en veldokumenteret sandhed, at københavnerpolitikerne ikke forstår provinsen. Hvis de kendte provinsen, der hvor vi bor, ville vi hurtigt få etableret en ordentlig mobildækning. De ville gøre alt, hvad de kunne, for at få praktiserende læger til Sydsjælland, og de ville vedtage en økonomisk politik, så folk kunne få lån til at købe hus til huspriser, der i forvejen ligger langt under priserne i København.

Én ansvarlig læge
Omsorg for den enkelte ligger Charlotte meget på hjerte. Efter mange samtaler med plejepersonale i primærsektoren, på sygehusene og den øvrige plejesektor har hun fået en dyb indsigt i uhensigtsmæssighederne i sundhedssektoren.

Det er ikke holdbart, at besættelsen af stillingerne som praktiserende læge i vores område praktisk talt er gået i stå. Der må kunne findes nogle løsninger, der er acceptable for alle, og som sikre, at vi kan få en praktiserende læge i vores nærområde. Samtidig vil det også være fantastisk, hvis vi kunne få en ”ansvarlig læge”, der kunne følge os igennem et sygdomsforløb, så vi ikke var tvunget til igen og igen at skulle forklare om vores sygdom til nye læger og sygeplejersker med stor risiko for fejlagtige forklaringer.

Væk med overformynderiet
Væksten i Vordingborg Kommune skal have hjælp fra Folketinget. Her vil Charlotte arbejde for at reducere mængden af dokumentation for selvstændige, der vil nedsætte sig i området og reducere kravet til dokumentation i sundhedssektoren.

Vi har jo et overformynderisk bureaukratisk system, der lægger et væld af rammer og reguleringer ned over selvstændigt erhvervsdrivende, institutionerne og sundhedsvæsnet. Det vi har behov for er, at virksomhederne kan arbejde, sælge varer, tjene penge og betale skat. Det vi har behov for er, at sundhedsvæsnet, SOSU’er, sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale kan arbejde med det, de er gode til. De skal arbejde med os, for os, og de skal hjælpe os til at få et værdigt liv under og efter sygdom. De skal ikke taste sig selv ihjel og tilbringe timer foran en PC. De skal være der for os. Borgerne, folk, medmenneskene.

Det er de værdier, som Charlotte bærer rundt i sin valgkamp og gentager igen og igen, både når man møder hende ved sin husdør, på ens arbejdsplads, på markedspladsen og til vælgermøder.

Privat er Charlotte et friluftsmenneske. Det har hun behov for efter en lang arbejdsdag, hvor hun har behov for at koble af. Den sparsomme fritid bruger hun enten med at fiske, sejle eller en sjælden gang at gå på jagt eller skyde efter lerduer.

Tag godt imod hende, for hun vil det bedste for sine medmennesker, og hun vil det gøre det i øjenhøjde.